پایان نامه ارشد

دانلود تحقیق c (1785)

فصل 3:روش شناسی743-1-مقدمه753-2-روش شناسی763-3-روش تحقیق773-4-جامعه آماری793-5-نمونه آماری793-6-روشهای جمع آوری اطلاعات803-7-ابزار گردآوری اطلاعات813-8-روایی و پایایی تحقیق833-9-روشهای تجزیه وتحلیل اطلاعات85فصل 4:تحلیل داده ها874-1-مقدمه884-2-توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت884-3-توزیع پاسخگویان بر حسب سن894-4-توزیع پاسخگویان بر اساس سنوات خدمت904-5-توزیع پاسخگویان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود تحقیق c (1786)

تعریف متغیرها و اصطلاحات پژوهش7فرایند یاددهی-یادگیری:8تکنولوژی آموزشی:9تکنولوژی یادگیری:9ابعاد:9معلمان آموزش راهنمایی:9کاستی‌های نظام آموزشی:9فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق10مقدمه11بخش اول:مبانی نظری پژوهش111- حوزه مفهومی پژوهش11الف- مفهوم شناسی رسانه11تعاریف رسانه‌های آموزشی11طبقه‌بندی رسانه‌های آموزشی و ملاک‌های آن12ضرورت بهره‌گیری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود تحقیق c (2371)

2-6- شناخت فرهنگ موجود و مطلوب و مقایسه472-6-1- شناسایی فرهنگ موجود472-6-2- شناسایی فرهنگ مطلوب سازمانی482-6-3- مقایسه فرهنگ موجود با فرهنگ مطلوب سازمانی482-7- عملکرد492-7-1- تعریف عملکرد49 سایت منبع 2-7-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد512-7-3- ارزیابی عملکرد512-7-4- اهداف ارزیابی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (2372)

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق81-4- سوالات تحقیق91-5- فرضیه های تحقیق101-6- هدف اصلی تحقیق111-7- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق111-8-تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی12فصل دومادبیات تحقیق 142-1- مقدمه 152-2- رضایت شغلی162-2-1-تعریف رضایت شغلی162-2-2- ماهیت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (2373)

2-12- تصویر برند46 2-12-1- مؤلفه‌های تصویر ذهنی برند47 2-13- شخصیت برند49 2-13-1- چگونگی ساخت شخصیت برند51 2-14- ویژگی‌های ادراک شده محصول52 2-15- مزایای ادراک شده52 2-16- درگیری محصول53 2-16-1- آگاهی از رده محصول53 2-16-2- تمایز ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (2374)

2-7-4- جورج زیمل 362-7-5- تالکت پارسونز382-8- عناصر فرهنگی392-8-1- ارزش ها 402-8-2- هنجارها412-8-3- آداب و رسوم412-8-4- باورها422-8-5- اعتقادات مذهبی432-9- مفهوم دین و مذهب432-10- نظریه های جامعه شناختی مرتبط با مذهب442-10-1- مارکس و دین442-10-2- دورکهایم و دین452-10-3- ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود تحقیق c (2375)

2-11 رفتار مطلوب خریدار صنعتی 222-12  رفتار خرید سازمانی: ویژگی‌های اصلی232-13رفتار خرید سازمانی292-14عوامل مؤثر بر خریداران صنعتی312-15 تاریخچه مختصر در باره کنترل قندخون توسط گلوکومتر332-16 تعریف متغیر های مستقل تحقیق 342-16-1 تعریف کیفیت 342-16-2 تاریخچه ادامه مطلب…

By 92, ago